MÃ GIẢM GIÁ THUOCSI MEGA DAY THÁNG 5/2021

👉👉Tổng hợp Khung giờ săn sale👈👈

⛔ Chương trình diễn ra từ ngày 4-10 tháng 5 ⛔

9h-11h: Voucher giảm 30K, 50K các ngành hàng, Xtra Voucher từ Brand name.

13-15h: Voucher giảm 30K, 50K các ngành hàng.

17-19h: Voucher giảm 30K, 50K, 80K các ngành hàng, Xtra Voucher từ Brand name.

20-22h: Xtra Voucher từ Brand name.


💥 Nhóm ngành hàng: 𝗧𝗮𝗶 – 𝗠𝘂̃𝗶 – 𝗛𝗼̣𝗻𝗴 + 𝗛𝗼̂ 𝗛𝗮̂́𝗽

⛔ Diễn ra vào ngày 4-5/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Săn deal giờ vàng:

DEAL30 giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 9-11h ngày 4/5.

DEAL50 giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 9-11h ngày 5/5.

DEAL80 giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 17-19h ngày 4/5.

2. Deal khủng từ brand name:

🎁 EUGICA02 20-22h 4-5/5: Tặng ngay 1 hộp Eugica Fort Mega (Đỏ) cho đơn hàng 10.000.000.

🎁 AKITY55 17-19h 5-6/5: Tặng ngay 1 hộp Akitykity-New Albendazole 200mg Pharbaco (H/2g/1.5g).

🎁 TIFFY55 20-22h 5-6/5: Tặng ngay 1 hộp khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng.


💥 Nhóm ngành hàng: 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗸𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 + 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴

⛔ Diễn ra vào ngày 6-7/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Thực phẩm chức năng giá khủng:

DEAL30 giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 13-15h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

🎁 SARAPARA55 9-11h 6/5 Tặng ngay sara 500mg paracetamol 500mg thai nakorn (vỉ/10v) cho mọi đơn hàng.

🎁 TIFFY55 20-22h 5-6/5 Tặng ngay 1 hộp khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng.

🎁 FERROVIT03 20-22h 7/5 Tặng ngay 1 hộp Ferrovit Mega cho đơn hàng 10.000.000.


💥 Nhóm ngành hàng: 𝗧𝗶𝗲̂𝘂 𝗵𝗼́𝗮

⛔ Diễn ra vào ngày 7-8/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Deal giảm giá:

DEAL30 giảm ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 17-19h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

🎁 FUGACAR04 9-11h 7/5 Tặng ngay 1 hộp Fugacar 500mg Orgrinal cho đơn hàng 3.000.000.

🎁 FEXNAD55 17-19h 7/5 Tặng ngay fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v) (hàng khuyến mãi) cho mọi đơn hàng.


💥 Nhóm ngành hàng: 𝗗𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗺𝘆̃ 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 + 𝗧𝗣𝗖𝗡 𝘃𝗲̂̀ 𝗹𝗮̀𝗺 đ𝗲̣𝗽

⛔ Diễn ra vào ngày 8-9/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Deal giảm giá:

DEAL50 giảm ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 13-15h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

🎁 SILRN04 9-11h 8/5 Tặng ngay 1 tuýp Silkron Cream Bảy Màu cho đơn hàng 3.000.000.

🎁 SELSUN55 20-22h 9/5 Tặng ngay Dầu Gội Chống Gàu Selsun Rohto (Dây/10gói) (Hàng Khuyến Mãi) cho mọi đơn hàng.


💥 Nhóm ngành hàng: 𝗡𝗵𝗮̃𝗻 𝗸𝗵𝗼𝗮 + 𝗱𝗮 𝗹𝗶𝗲̂̃𝘂

⛔ Diễn ra ngày 9-10/5 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/promo-codes

1. Deal giảm giá:

DEAL50 giảm ngay 50Kcho đơn 5 triệu, khung giờ 17-19h, số lượng có hạn.

DEAL80 giảm ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h, số lượng có hạn.

2. Deal khủng từ brand name:

🎁 OSLA02 9-11h 9/5 Tặng ngay 1 lọ Nhỏ Mắt Osla Merap 15ml cho đơn hàng 3.000.000.

🎁 NIZORAL04 9-11h 10/5 Tặng ngay 1 tuýp Nizoral Cream Janssen (nhỏ) cho đơn hàng 5.000.000.

🎁 SARA55 17-19h 10/5 Tặng ngay Khăn Giấy Sara (Hộp) cho mọi đơn hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *