Mã giảm giá thuocsi Megaday tháng 6/2021

Đến hẹn lại lên, MEGADAY siêu sale tháng 6 trên thuocsi đã quay trở lại. Chương trình diễn ra từ ngày 01/06 – 10/06/2021, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Cùng hẹn giờ săn deals khủng chào hè. Lưu lịch sale ngay, mua đi chờ chi.

💥 Nhóm ngành hàng: 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨́𝐚
⛔ Diễn ra vào ngày 1-2/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm: https://thuocsi.vn/deals?page=12

  1. Săn deal giờ vàng:

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟑𝟎 tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 1-2/6

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟓𝟎 tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, ngày 1-2/6

2. Deal từ brand name:

🎁 𝐁𝐀𝐎𝐄𝐗𝐋𝐈𝐅𝐄 17-19h 1-2/6: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu

🎁 𝐓𝐈𝐅𝐅𝐘𝐓𝐒 20-22h 1-2/6: Tặng ngay khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng


💥 Nhóm ngành hàng: 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗸𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 + 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴
⛔ Diễn ra vào ngày 3-4/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng:

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟑𝟎 tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 3-4/6

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟓𝟎 tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, ngày 3-4/6

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟖𝟎 tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 3-4/6

2. Deal từ brand name:

🎁 𝐀𝐎𝐌𝐔𝐀𝐓𝐒 17-19h 3/6 và 9-11h 4/6 Tặng ngay áo mưa thuocsi.vn cho đơn hàng 3 triệu

🎁 𝐁𝐀𝐋𝐌 17-19h 4/6 Tặng ngay máy tính cầm tay tiger balm (cái) cho đơn hàng 8 triệu


💥 Nhóm ngành hàng: 𝐓𝐚𝐢 – 𝐦𝐮̃𝐢 – 𝐡𝐨̣𝐧𝐠 + 𝐡𝐨̂ 𝐡𝐚̂́𝐩
⛔ Diễn ra vào ngày 5-6/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng:

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟑𝟎 tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 5/6

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟓𝟎 tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, ngày 5/6

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟖𝟎 tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 5/6

𝐌𝐈𝐃𝟑𝟎 tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 6/6

𝐌𝐈𝐃𝟓𝟎 tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu,ngày 6/6

𝐌𝐈𝐃𝟖𝟎 tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 6/6

2. Deal từ brand name:

🎁 𝐅𝐄𝐗𝐍𝐀𝐃 13-15h 5/6 và 9-11h 6/6 Tặng ngay fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v) cho đơn hàng 5 triệu

🎁 𝐁𝐀𝐎𝐄𝐗𝐋𝐈𝐅𝐄 17-19h 5/6: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu

🎁 𝐁𝐀𝐋𝐌 20-22h 5/6 Tặng ngay máy tính cầm tay tiger balm (cái) cho đơn hàng 8 triệu


💥 Nhóm ngành hàng: 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣, 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛ 𝐲 𝐭𝐞̂́ (𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐚𝐲,…)
⛔ Diễn ra vào ngày 6-7/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng:

𝐌𝐈𝐃𝟑𝟎 tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, ngày 6/6

𝐌𝐈𝐃𝟓𝟎 tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu,ngày 6/6

𝐌𝐈𝐃𝟖𝟎 tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, ngày 6/6

2. Deal từ brand name:

🎁 𝐅𝐄𝐗𝐍𝐀𝐃 9-11h 6/6 và 13-15h 7/6 Tặng ngay fexnad fexofenadine 60mg nadyphar (h/10v) cho đơn hàng 5 triệu

🎁 𝐀𝐎𝐌𝐔𝐀𝐓𝐒 20-22h 6/6 và 17-19h 7/6 Tặng ngay áo mưa thuocsi.vn cho đơn hàng 3 triệu


💥 Nhóm ngành hàng: 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐌𝐲̃ 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 + 𝐓𝐏𝐂𝐍 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐝𝐞̣𝐩
⛔ Diễn ra ngày 8-9/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟑𝟎 tặng ngay 30K cho đơn 3 triệu, khung giờ 9-11h ngày 9/6

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟓𝟎 tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 13-15h ngày 8/6

  1. Deal từ brand name:

🎁 𝐁𝐀𝐎𝐄𝐗𝐋𝐈𝐅𝐄 17-19h 8-9/6: Tặng 1 bcs g’exlife hyperthin (h/3c) cho đơn hàng 3 triệu

🎁 𝐓𝐈𝐅𝐅𝐘𝐓𝐒 20-22h 8-9/6: Tặng ngay khăn giấy tiffy thai nakorn (hộp) cho mọi đơn hàng


💥 Nhóm ngành hàng: 𝐍𝐡𝐚̃𝐧 𝐊𝐡𝐨𝐚 + 𝐃𝐚 𝐥𝐢𝐞̂̃𝐮
⛔ Diễn ra ngày 10/6 ⛔

Lưu + dùng ngay cho đa số sản phẩm:

  1. Săn deal giờ vàng

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟓𝟎 tặng ngay 50K cho đơn 5 triệu, khung giờ 13-15h ngày 10/6

𝐌𝐄𝐆𝐀𝟖𝟎 tặng ngay 80K cho đơn 8 triệu, khung giờ 20-22h ngày 10/6

  1. Deal từ brand name:

🎁 𝐀𝐎𝐌𝐔𝐀𝐓𝐒 9-11h 10/6 Tặng ngay áo mưa thuocsi.vn cho đơn hàng 3 triệu

🎁 𝐁𝐀𝐋𝐌 17-19h 10/6 Tặng ngay máy tính cầm tay tiger balm (cái) cho đơn hàng 8 triệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *